ZASEBNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

SPLOŠNO

Orlina s.p. se zavezuje varovati zasebnost in zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine www.orlina.eu. Zbrane podatke na tej spletni trgovini, bo Orlina s.p. uporabila izključno za opravljanje ponujanih storitev. Podjetje Orlina s.p. bo storilo vse potrebno, da zaščiti te podatke pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebnim podatkom uporabnikov www.orlina.eu posvečamo posebno skrb in pozornost.

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v nekaterih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Orlina s.p. za opravljanje svojih storitev zbira, vodi, obdeluje in hrani naslednje podatke uporabnikov:

-          Ime in Priimek

-          naslov za dostavo

-          e- poštni naslov uporabnika

-          druge, prostovoljno vnešene podatke uporabnika

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Orlina s.p. ne odgovarja.

Podatkov ponudnik ne posreduje tretjim osebam. Ponudnik osebne podatke zbira s privolitvijo oz. soglasjem uporabnika. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države.

NAMEN UPORABE

Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.orlina.eu za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, hkrati je uporabniku poslano še elektronsko sporočilo z možnostjo prijavo na elektronske novice.

Navedene osebne podatke lahko Orlina s.p. obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani in do odjave naročnika na novic, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

IZVAJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI

Orlina s.p. ima skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

Vse pri podjetju redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem.

PRAVICA DO OBVEŠČANJA IN IZBRISA

Uporabnik spletne trgovine Orlina ima pravico  do informacij o svojih osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Vsa vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov pošljite na: narocila@orlina.eu

Iz baze prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na narocila@orlina.eu ali s klikom na povezavo na dnu promocijskih elektronskih sporočil.

Vsak uporabnik, od kogar zbiramo, hranimo in obdelujemo njegove osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje pravice:

-          Pravico do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje obdelovalec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.

-          Pravico vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.

-          Pravico zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.

-          Pravico do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

-          Pravico do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.

-          Pravico ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.

-          Pravico do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Uporabnik je seznanjen, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca, in sicer na elektronski naslov narocila@orlina.eu.

Uporabnik je seznanjen, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od njega zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da uporabnika ne more zanesljivo identificirati.

Uporabnik je seznanjen, da mora upravljavec na njegovo zahtevo, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Podjetje osebne podatke posameznika hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Uporabnik lahko prekliče soglasje za prejemanje elektronskih sporočil (kar stori s pisno zahtevo ponudniku na elektronski naslov narocila@orlina.eu) ali zahteva, da podjetje njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbriše.

KONČNO DOLOČILO

Orlina s.p. je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njene spletne trgovine. Podjetje ne bo pod nobenim pogojem brez dovoljenja uporabnika posredovalo osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočilo tretji osebi vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob nakupu v spletni trgovini, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Podjetje teh podatkov ne bo uporabilo v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Podjetje podatkov uporabnikov ne bo uporabilo za pošiljanje promocijske elektronske pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo izrecno soglašal. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Dostavni službi bo podjetje zaupalo le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo podjetje stopilo v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini.

Podatki ponudnika:

Orlina dizajn Roman Stopar s.p.

Drnovo 70, 8273 Leskovec

Matična številka: 8331880000

DŠ 96038250 (nismo zavezanec za DDV)

TRR: SI56 6100 0002 0908 988 odprt pri Delavski Hranilnici d.d..

 

PIŠKOTKI

KAJ SO PIŠKOTKI IN KAKO DELUJEJO?

Piškotki so majhne datoteke, ki se shranijo na računalniku ob obisku spletne strani. Vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo ponovno obiščete. Uporablja jih večina sodobnih spletnih strani.

Sami po sebi piškotki niso škodljivi, ne vsebujejo virusov ali kakšne drugačne zlonamerne kode.

Zakonsko omejevanje piškotkov je predvsem posledica zlorabe tehnologije piškotkov za sledenje uporabnikom in s tem poseganja v zasebnost na spletu.

 

VRSTE PIŠKOTKOV

Piškotki imajo lahko zelo različne sestavine. Dobri so zelo koristni za obiskovalce, še posebej za seje, prijave, košarice artiklov in podobne naloge spletne strani.

Nekateri služijo za spremljanje obiska, torej doseg spletnega mesta, posredno pa koristijo tudi končnim obiskovalcem, saj omogočajo vpogled v to, kateri prispevki na spletni strani so za obiskovalce zanimivi, na podlagi povratnih informacij pa lahko spletno stran približajo bralcem z zanimivejšimi vsebinami.

Nekateri piškotki beležijo podatke o vaših aktivnostih na spletu, zaradi tega se vam na primer prikazujejo različni oglasi. Vsak vidi oglase storitev, ki jih bo bolj verjetno kupil.

Vse o piškotkih lahko izveste tukaj, izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer 7 in 8

Internet Explorer 9

Apple Safari (samo v angleškem jeziku)

Opera (stran v angleškem jeziku)